Balkan SA:MP

PAWN skriptanje, gamemodovi, filterskripte, include fajlovi, mape, pluginovi => Razgovor u vezi PAWN - skriptanja => Temu započeo: Jcg Maj 07, 2019, 22:43:09 posle podne

Naslov: Pomoc oko komande
Poruka od: Jcg Maj 07, 2019, 22:43:09 posle podne
Hteo bih da namestim komandu
"/dodelirank 0-5 Ime ranka"
Ovako mi ide skripta za obicnu "dodelirank" komandu...

//////////////////////////////////////////////////////////
YCMD:dodelirank(playerid, params[],help)
{
    #pragma unused help
    if(UlogovanProvera[playerid] == 0) return nisiulogovan(playerid);
   if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 0) return SCM(playerid, -1, ""CRVENA"[GRESKA] "SIVA"Samo Lideri!!");
   new id, rank,string[128];
   if(sscanf(params, "ui", id, rank)) return SCM(playerid,-1, ""CRVENA"[JG]: Pomoc | "SIVA"/dodelirank [ID/Ime] [Rank (0-5)]");
   if(!IsPlayerConnected(id)) return SCM(playerid, -1, ""CRVENA"[GRESKA] "SIVA"Igrac je offline!");
   if(PlayerInfo[playerid][pLider] != PlayerInfo[id][pClan]) return SCM(playerid, -1, ""CRVENA"[GRESKA] "SIVA"Igrac je clan neke druge organizacije!");
   if(rank < 0 || rank > 5) return SCM(playerid, -1, ""CRVENA"[GRESKA] "SIVA"Rank ne moze biti manji od 0 i veci od 5!");
   if(PlayerInfo[id][pLider] > 0) return SCM(playerid, -1, ""CRVENA"[GRESKA] "SIVA"Igrac je lider neke organizacije pa mu ne mozete dati rank!");
   if(id == playerid) return SCM(playerid,-1,""CRVENA"[GRESKA] "SIVA"Ne mozete sebi davati rank!");
   /////////////////PD///////////////////////
   if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 1)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, PD_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, PD_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, PD_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, PD_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, PD_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, PD_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////TVF////////////////////
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 2)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, TVF_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, TVF_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, TVF_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, TVF_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, TVF_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, TVF_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   /////////////////////Black Dragon Triads////////////////////
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 3)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, TBT_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, TBT_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, TBT_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, TBT_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, TBT_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, TBT_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
    /////////////////////GROVE////////////////////
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 4)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, GSF_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, GSF_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, GSF_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, GSF_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, GSF_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, GSF_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   //////////////////BALLAS///////////////////////
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 5)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, BALLAS_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, BALLAS_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, BALLAS_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, BALLAS_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, BALLAS_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, BALLAS_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   //////////////////NOVINARI/////////////////////
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 6)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, NOVINARI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, NOVINARI_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, NOVINARI_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, NOVINARI_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, NOVINARI_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, NOVINARI_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   /////////////////////////////////////////////////
   if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 7)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, ZANDARMERIJA_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, ZANDARMERIJA_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, ZANDARMERIJA_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, ZANDARMERIJA_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, ZANDARMERIJA_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, PD_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
   if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 8)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, PS_RANK);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, PS_RANK);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, PS_RANK);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, PS_RANK);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, PS_RANK);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, PD_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
   if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 9)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, CO_RANK);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, CO_RANK2); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, CO_RANK3); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, CO_RANK4); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, CO_RANK5); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, CO_ZRANK); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 10)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, US_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, US_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, US_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, US_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, US_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 11)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, PO_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, PO_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, PO_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, PO_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, PO_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 12)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, LCF_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, LCF_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, LCF_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, LCF_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, LCF_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 13)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, PO3_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, PO3_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, PO3_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, PO3_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, PO3_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 14)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, TAXI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, TAXI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, TAXI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, TAXI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, TAXI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 15)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, BASE_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, BASE_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, BASE_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, BASE_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, BASE_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 16)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, FBI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, FBI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, FBI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, FBI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, FBI_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 17)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, BCC_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, BCC_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, BCC_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, BCC_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, BCC_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   //////////////////////////////////////////////
       ////////////////////////////////////////////////////
    else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 19)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, LCN_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, LCN_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, LCN_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, LCN_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, LCN_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 20)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, PO4_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, PO4_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, PO4_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, PO4_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, PO4_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 21)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, TEC_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, TEC_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, TEC_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, TEC_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, TEC_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 22)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, BGF_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, BGF_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, BGF_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, BGF_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, BGF_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 23)
   {
      if(PlayerInfo[id][pSex] == 1)
      {
         if(rank==1 || rank==0){   SetPlayerSkin(id, LCNA_RANK1);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 2) {    SetPlayerSkin(id, LCNA_RANK2);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 3) {    SetPlayerSkin(id, LCNA_RANK3);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 4) {    SetPlayerSkin(id, LCNA_RANK4);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
         else if(rank == 5) {    SetPlayerSkin(id, LCNA_RANK5);   PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      }
      else { SetPlayerSkin(id, US_ZENSKI); PlayerInfo[id][pSkin] = GetPlayerSkin(id); }
      PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
      PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   }
   //////////////////////////////////////////////
   PlayerInfo[id][pRank] = rank;
   format(string, sizeof(string), ""ZUTA"INFO | "SIVA"Lider %s vas je unapredio u rank %d!", GetName(playerid),rank);
   SendClientMessage(id, -1, string);
   format(string, sizeof(string), ""ZUTA"INFO | "SIVA"Dao si %s rank %d.", GetName(id),rank);
   SendClientMessage(playerid, -1, string);
   PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SkinIgraca[playerid], GetPlayerSkin(playerid));
   PlayerTextDrawShow(playerid, SkinIgraca[playerid]);
   return 1;
}
/////////////////////////////////////////////////////////
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: Conke Maj 08, 2019, 00:02:30 pre podne
Nisi napisao u čemu je problem,kako da ti neko pomogne kad nisi naveo problem u vezi komande.
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: Jcg Maj 08, 2019, 15:03:51 posle podne
Nema problema u komandi,zelim da mi se u komandu doda ono ime ranka naprimer /postavirank 5 Car (PRIMER)
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: radee1234444567836 Maj 08, 2019, 18:17:19 posle podne
Izvuci iz nekog moda  ;D ;D ;D ;D
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: 02 Maj 08, 2019, 21:10:17 posle podne
daj mi cmd f da ti sredim lepo :D
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: !OverLord Maj 09, 2019, 00:34:35 pre podne
Sta je problem?
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: youngdeal Maj 09, 2019, 01:28:05 pre podne
Pawno Code: [Izaberi]
enum haze321
{
pOrg,
pRank,
pRankIme[30]
};
new PlayerInfo[MAX_PLAYERS][haze321];

YCMD:dodijelirank(playerid,params[],help)
{
#pragma unused help
new id,broj,rank[30];
if(sscanf(params,"uis[29]",id,broj,rank)) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | /dodijelirank [ime/id igraca] [broj ranka] [ime ranka]");
if(id == playerid) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | Ne mozes sebi davati rank!");
if(!IsPlayerConnected(id)) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | Igrac nije konektovan");
if(broj<0||broj>6) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | Upisi normalan broj ranka (0-6)");
if(strlen(rank)<5||strlen(rank)>29) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | Ime ranka je predugo ili premalo!");
if(PlayerInfo[id][pOrg]!=PlayerInfo[playerid][pOrg]) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | Igrac nije u vasoj organizaciji!");
if(broj==PlayerInfo[id][pRank]) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | Igrac ima vec broj tog ranka!");
  if(!strcmp(PlayerInfo[id][pRankIme],rank, true)) return SendClientMessage(playerid,-1,"HaZe | Igrac ima vec ime tog ranka!");
  PlayerInfo[id][pRank] = broj;
  format(PlayerInfo[id][pRankIme],30,rank);
  // ovo ti je primjer samo  od mene neki testaj ;)
return 1;
}
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: Jcg Maj 10, 2019, 23:27:23 posle podne
C:\Users\\Desktop\Eltano Gaming x1.5\gamemodes\eltano.pwn(36377) : error 017: undefined symbol "a"
C:\Users\\Desktop\Eltano Gaming x1.5\gamemodes\eltano.pwn(36377) : error 017: undefined symbol "a"
C:\Users\\Desktop\Eltano Gaming x1.5\gamemodes\eltano.pwn(36377) : error 017: undefined symbol "i"
C:\Users\\Desktop\Eltano Gaming x1.5\gamemodes\eltano.pwn(36377) : fatal error 107: too many error messages on one line

Linija YCMD:dodijelirank(playerid, params[],help)
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: youngdeal Maj 10, 2019, 23:39:57 posle podne
daj kodove kako si primijenio u svojoj skripti xd
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: Jcg Maj 10, 2019, 23:42:49 posle podne
Nisam ti ja nista menjao iks de,samo sam paste cmd i promenio Haze u Jartex i "dodijelirank" u "dodelirank"
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: youngdeal Maj 10, 2019, 23:46:40 posle podne
hahaha pa ne mozee tako  u playerinfo svoj stavis ovo pRankIme jer to nemas a za pOrg ti je vjerovatno pClan po tvom modu a pRank imas i samo uradi cuvanje za RankIme i tako prilagodi svom modu
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: youngdeal Maj 11, 2019, 00:32:09 pre podne
izvinjavam se za DP ali posto si mu bio lockao 2 temu i obrisao postove iz nje u kojoj je poslao link da mu sredim eo ovdje postam ti
+ kao sto je rekao  ti @Galardo uci osnove skriptanja , + castis kafom za ovo hahahha salim se

DL Link: klikni ovdje (https://www.sendspace.com/file/hbyxjb)

- sredio sam ti to /dodelirank za taj mod :D i ispravio neke greske u dodelirank komandi ti
 
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: [][] Foxy 2k19 [][] Maj 11, 2019, 10:45:46 pre podne
Postavi po [ pawn ] [ /pawn ] formatu inace spoji zagrade i slova pawn, @youngdeal objasnio..
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: Jcg Maj 11, 2019, 13:15:27 posle podne
@youngdeal ,hvala ti,najbolji si brate.
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: Jcg Maj 11, 2019, 18:04:15 posle podne
@youngdeal sve radi,samo sto ig kada kucas /dodelirank ID 0-5 Ime ranka na /f se  ne promeni
jel tu treba da stavljam else if i ono da ispisem kako se zove,ne znam XD
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: youngdeal Maj 11, 2019, 22:34:00 posle podne
ma nista  :D


u /f komandi trebas izmijeniti umjesto RankOrg(playerid) u PlayerInfo[playerid][pRankIme] i cim to uradis slobodno tu funkciju RankOrg(playerid) izbriši iz moda neće ti trebat

primjer

Pawno Code: [Izaberi]
else if(PlayerInfo[playerid][pClan] == 23)
{
new string[256];
format(string, sizeof(string), "{1BE0B5} La Cosa Nostra | %s (%s): "BELA"%s", GetName(playerid),RankOrg(playerid), params[0] );
LCNChat(string);
}
u
Pawno Code: [Izaberi]
else if(PlayerInfo[playerid][pClan] == 23)
{
new string[256];
format(string, sizeof(string), "{1BE0B5} La Cosa Nostra | %s (%s): "BELA"%s", GetName(playerid),PlayerInfo[playerid][pRankIme], params[0] );
LCNChat(string);
}
Naslov: Odg: Pomoc oko komande
Poruka od: JOKER50's Maj 14, 2019, 08:19:22 pre podne
to si mogao odradit lako samo na /f cetu popisat imena koja hoćeš npr za PD Rank 1 da staviš Cadet i kada pišeš na /f izbaciti ×× Cadet Pablo Cruz kaze: Pozdrav. ××

a to ti je samo posao bio